Uppgifter enligt § 5 TMG

Lola Hammeke

Calle Puig Major 23,

07181 Sol de Mallorca


Ansvarig för innehållet enligt § 55 Abs. 2 RStV 

Lola Hammeke

Calle Puig Major 23,

07181 Sol de Mallorca


Företrädd av 

Lola Hammeke

NIE: Y2946662P


Telefon (ES)    +34 971 126 108

Telefon (DE)    +49 2761 971 9797

E-post:  [email protected]

www.mallorca-dream-living.com


Tryck
ALLMÄNNA VILLKOR

Ansvar för innehållet

Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt och aktuellt. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt de allmänna lagarna i enlighet med § 7.1 TMG. Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt de allmänna lagarna förblir oförändrade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi kan därför inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll var inte igenkännbart vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Reproduktion, redigering, distribution och varje form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt tillstånd från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är identifierat som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

Integritet

Det är i allmänhet möjligt att använda vår webbplats utan att lämna personuppgifter. I den mån personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadresser) samlas in på våra sidor sker detta alltid, så långt det är möjligt, på frivillig basis. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Vi påpekar att dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation via e-post) har säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt. Det är härmed uttryckligen förbjudet för tredje part att använda kontaktuppgifter som offentliggjorts inom ramen för skyldigheten att lämna in uppgifter för att skicka oönskat reklam- och informationsmaterial. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. skräppost.Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)